ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:

30. новембар – 3. децембар 2023.

РАДНО ВРЕМЕ:

10:00 – 19:00

ХАЛА:

3