ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:

30. новембар – 3. децембар 2023.

РАДНО ВРЕМЕ:

10:00 – 19:00

ХАЛА:

2

УЛАЗНИЦЕ:

појединачна улазница 500 РСД
регистрација преко портала бесплатно
групна улазница и улазница за ђаке * 300 РСД
породична улазница ** 1.000 РСД
паркинг за аутомобиле (по сату) 150 РСД

*

Групна посета подразумева посету десет или више особа.

За куповину групних улазница потребно је доставити списак особа са пуним именом и презименом, оверен печатом фирме и потписом овлашћеног лица.

Плаћање се врши директно на благајни или преко текућег рачуна.

За добијање профактуре обратити се:

  • тел: + 381 11 2655 853
    e-mail: tickets@sajam.rs
  • улазнице можете подићи на БЛАГАЈНИ сајма:
    Управна зграда, канцеларија 34
    тел: +381 11 265 58 20

**

Породична улазница важи за родитеље и до троје деце до 16 година старости.