Organizer

Ljiljana Šoškić, Coordinator
Aleksandra Milosavljević, Project Associate
Tatjana Nikić, Project Associate
Katarina Martinek, Administrator

Tel: +381 11 2655-317, 2655-521, 2655-329

e-mail: etnohrana@sajam.rs

Belgrade Fair
Bulevar vojvode Mišića 14
11040 Belgrade
Serbia
www.sajam.rs